Licencias dos Menores en Triatlon

As persoas que queiran que os rapaces fagan ficha de triatlon para competir nas probas, ademáis da formula xeral recollida na guía, poderán tramitala mesma mediante correo electrónico.
Para iso terán que cubrir e asinar debidamente os formularios que se indican máis abaixo e remitilos por correo electrónico a clubetriatloncoruna@gmail.com ; Asunto: Ficha Menor “Nomes+apelidos”.
Ademáís dos formularios asinados e cubertos, debe adxuntarse unha copia do DNI do tutor e, se xa ten, do menor.

Indicar no corpo da mensaxe o IBAN para o cargo da correspondente Licencia. Dito cargo farase os días cinco de cada mes.
RGPD FEGATRI
RGPD CTC

Comentarios pechados.