Faite Socio

Para facerse socio podes seguir Os pasos de abaixo, adxuntando xunto aos teus datos unha foto e os formularios cubertos. Para facer licencia en Triatlon, ciclismo ou natación, podes descargar os formularios descritos na Guía 2022


    Adxuntar Foto
    Adxuntar Licencia
    Adxuntar Reglamento de Protección de Datos